Nội Quy Site

1. Quyền hạn của Mottep.Org

  • Cho phép hoặc cấm các quảng cáo từ bên thứ 3
  • Thay đổi hoặc xóa các bài đăng của độc giả nếu xét thấy vi phạm bản quyền hoặc có yếu tố vi phạm pháp luật
  • Cung cấp các thông tin hữu ích cho xã hội

2. Quyền hạn của người dùng

  • Được truy cập và tham khảo thông tin trên site một cách miễn phí
  • Tự do đóng góp ý kiến và tài liệu thông qua comment hoặc bài viết
  • Tham gia xây dựng và giúp site ngày càng phát triển